top of page

Soukromí

Úvod

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů v souladu s čl.4 odst.7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a jejich volném pohybu údajů ( dále jen „GDPR“) ARS Arbeitsucher sro SID číslo: 03440869 se sídlem v Jílovicích 58, 373 32 Jílovice , Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem obchodního rejstříku: C 23042 / KSCB , jednatelé: Mgr.Marek Dobsa a Tomáš Komárek , zapsaná u obchodního rejstříkového soudu: Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „správce“).

 

My („my“, „nás“, „náš“) bereme ochranu údajů uživatelů („uživatelé“ nebo „vy“) našich webových stránek a / nebo naší mobilní aplikace („webové stránky“ nebo „mobilní“ aplikace “) a zavazujeme se chránit informace, které nám uživatelé poskytují v souvislosti s používáním našich webových stránek a / nebo naší mobilní aplikace (souhrnně:„ digitální aktiva “). Dále se zavazujeme chránit a používat vaše údaje v souladu s platnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací prostřednictvím vašeho používání našich digitálních aktiv („Služby“), když přistupujete ke Službám prostřednictvím svých zařízení.

Před použitím našich služeb si prosím pečlivě přečtěte zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že plně rozumíte našim postupům ve vztahu k vašim údajům. Pokud jste si tyto zásady přečetli, plně jim rozumíte a nesouhlasíte s naším přístupem, musíte přestat používat naše digitální aktiva a služby. Používáním našich služeb přijímáte podmínky tohoto pokynu k ochraně údajů. Další používání služeb znamená, že přijímáte tyto zásady ochrany osobních údajů a všechny jejich změny.

 

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je

 

 • Plnění smlouvy mezi vámi a správcem v souladu s čl.6 odst.1 písm. B) GDPR,

 • Plnění zákonné povinnosti správce podle čl.6 odst.1 písm. C) GDPR

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání reklamních zpráv a zpravodajů) v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR

 • Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání reklamních zpráv a zpravodajů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A). a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno žádné zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 

 • Zpracování vaší objednávky a výkon práv a povinností ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné provedení objednávky (jméno a adresa, kontaktní osoba). Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani provádět

 • Plnění zákonných povinností vůči státu

 • Zasílání obchodních sdělení a zapojení do dalších marketingových aktivit.

 

Neexistuje žádné / individuální automatické rozhodnutí správce ve smyslu článku 22 GDPR. S tímto zpracováním jste výslovně souhlasili.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Níže je uveden přehled údajů, které můžeme shromažďovat:

 

 • Neidentifikovatelné a neidentifikovatelné informace, které poskytnete během registračního procesu nebo které jsou shromažďovány prostřednictvím používání našich služeb („neosobní údaje“). Neosobní údaje neumožňují vyvodit závěry o tom, kdo je shromáždil. Neosobní údaje, které shromažďujeme, sestávají hlavně z technických a agregovaných informací o použití.

 • Individuálně identifikovatelné informace, tj. Všechny ty, které lze použít k vaší identifikaci nebo které by vás mohly identifikovat s přiměřeným úsilím („osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich služeb, mohou zahrnovat informace, které jsou čas od času požadovány, například jména, e-mailové adresy, adresy, telefonní čísla, IP adresy a další. Pokud zkombinujeme osobní údaje s neosobními údaji, budeme s nimi zacházet jako s osobními údaji, pokud existují v kombinaci.

 

Jak shromažďujeme údaje?

Níže uvádíme hlavní metody, které používáme ke shromažďování údajů:

 

 • Když využíváte naše služby, shromažďujeme údaje. Takže když navštívíte naše digitální aktiva a použijete služby, můžeme shromažďovat, zaznamenávat a ukládat využití, relace a související informace.

 • Shromažďujeme údaje, které nám sami poskytnete, například když nás kontaktujete přímo prostřednictvím komunikačního kanálu (např. E-mail s komentářem nebo zpětnou vazbou).

 • Můžeme shromažďovat údaje ze zdrojů třetích stran, jak je popsáno níže.

 • Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, když se přihlásíte do našich služeb prostřednictvím poskytovatele třetí strany, jako je Facebook nebo Google.

 

Proč shromažďujeme tato data?

Vaše údaje můžeme použít k následujícím účelům:

 

 • poskytovat a provozovat naše služby;

 • rozvíjet, přizpůsobovat a zlepšovat naše služby;

 • reagovat na vaše zpětné vazby, dotazy a požadavky a nabídnout pomoc;

 • analyzovat požadavky a vzorce používání;

 • pro jiné interní, statistické a výzkumné účely;

 • zlepšovat naše možnosti zabezpečení dat a prevence podvodů;

 • vyšetřovat porušení a prosazovat naše podmínky a dodržovat příslušné zákony, předpisy nebo vládní nařízení;

 • abychom vám poskytovali aktualizace, novinky, propagační materiály a další informace související s našimi službami. V případě propagačních e-mailů se můžete sami rozhodnout, zda je chcete i nadále dostávat. Pokud ne, jednoduše klikněte na odkaz pro odhlášení v těchto e-mailech.

 

S kým sdílíme tato data?

Vaše údaje můžeme předat našim poskytovatelům služeb za účelem provozování našich služeb (např. Ukládání dat prostřednictvím hostingových služeb třetích stran, poskytování technické podpory atd.). Můžeme také zveřejnit vaše informace za následujících okolností: (I) vyšetřovat, detekovat, předcházet nebo podniknout kroky proti nezákonným činnostem nebo jinému zneužití; (III) stanovit nebo uplatnit naše práva na obhajobu; (III) k ochraně našich práv, majetku nebo osobní bezpečnosti a bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti; (IV) v případě změny kontroly nad naší společností nebo nad některou z našich přidružených společností (fúzí, akvizicí nebo nákupem (v podstatě) veškerých aktiv atd.); (V) shromažďovat, uchovávat a / nebo spravovat vaše data pomocí autorizovaných poskytovatelů třetích stran (např. Poskytovatelů cloudových služeb), pokud je to vhodné pro obchodní účely; (VI) ve spolupráci s třetími stranami za účelem zlepšení uživatelského dojmu. Abychom se vyhnuli nedorozuměním, rádi bychom zdůraznili, že můžeme podle vlastního uvážení převádět, předávat nebo jinak používat neosobní údaje třetím stranám.

 

Další informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie

Uživatel NENÍ připojen k reklamní službě

Bez vašeho souhlasu nepředáme vaši e-mailovou adresu ani jiné osobní údaje reklamním společnostem nebo reklamním sítím.

 

Uživatel je připojen k reklamní službě, manažerovi kampaně nebo reklamám na Facebooku

Můžeme zobrazovat reklamu prostřednictvím našich služeb a našich digitálních aktiv (včetně webových stránek a aplikací, které používají naše služby), které vám mohou být také přizpůsobeny, například: B. Reklamy založené na vašich posledních zvycích při procházení na webech, zařízeních nebo prohlížečích.

Abychom vám mohli tyto reklamy zobrazovat, můžeme používat soubory cookie a / nebo JavaScript a / nebo webové majáky (včetně jasných souborů GIF) a / nebo místní úložiště HTML5 a / nebo jiné technologie. Můžeme také použít třetí strany, jako např B. Síťoví inzerenti (tj. Třetí strany, které zobrazují reklamy na základě návštěv vašeho webu), aby zobrazovaly cílené reklamy. Poskytovatelé reklamních sítí třetích stran, inzerenti, sponzoři a / nebo služby měření provozu webových stránek mohou také používat soubory cookie a / nebo JavaScript a / nebo webové majáky (včetně jasných souborů GIF) a / nebo soubory cookie Flash a / nebo jiné technologie k zajištění účinnosti Změřte své reklamy a přizpůsobte si reklamní obsah. Tyto soubory cookie třetích stran a další technologie podléhají konkrétním zásadám ochrany osobních údajů příslušné třetí strany, nikoli této.

 

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízení. Ukládají se ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Session cookies jsou automaticky smazány po vaší návštěvě. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč. V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran) . Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb). Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by určité funkce webových stránek nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazení reklamy Cookies, které se používají k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, např. Pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webové stránky (např. B. Cookies pro měření návštěvnosti webu) jsou vyžadovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výlučně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); Souhlas lze kdykoli odvolat. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání soubory cookie, když zavřete prohlížeč. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas .

 

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování námi zasílaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) ) pokud údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

Žádost e-mailem nebo telefonicky

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) ) pokud to bylo požadováno Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit (např. po zpracování vaší žádosti) . Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá cookies, pomocí kterých můžete analyzovat vaše používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy a adresy URL webové stránky) jsou přenášeny na server Google v USA. Vaše údaje shromážděné v souvislosti s Google Analytics nebudeme ukládat.

 

Tento web používá možnost anonymizace IP poskytovanou službou Google Analytics. Vaše Google adresa bude tedy Google zkrácena / anonymizována, jakmile Google obdrží vaši IP adresu. Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa zadaná službou Google Analytics ve službě Google Analytics není kombinována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Google také můžete zabránit ve shromažďování a používání dat stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na webu. Používání Google Analytics můžete také deaktivovat kliknutím níže. Tím se ve vašem počítači nastaví soubor cookie pro zrušení, který zabrání tomu, aby byly vaše údaje zaznamenány při budoucí návštěvě tohoto webu: Další informace o podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Jste pod nebo pod.

 

Kde ukládáme data?

Neosobní údaje

Vezměte prosím na vědomí, že naše společnosti, stejně jako naši důvěryhodní partneři a poskytovatelé služeb, sídlí po celém světě. Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů ukládáme a zpracováváme všechny neosobní údaje, které shromažďujeme, v různých právních systémech.

 

Osobní data

Osobní údaje mohou být uchovávány, zpracovávány a ukládány ve Spojených státech, Irsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu, v Izraeli a v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování našich služeb a / nebo v souladu s právními předpisy (jak je dále vysvětleno níže) v jiných jurisdikcích

 

Jak dlouho budou údaje uchovávány?

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanoveno konkrétní období uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud podáte legitimní žádost o vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. Daňové nebo obchodní retenční období); v druhém případě k odstranění dojde poté, co tyto důvody již nebudou platit.

 

Jak chráníme data?

Hostovací služba pro naše digitální aktiva nám poskytuje online platformu, prostřednictvím které vám můžeme nabízet naše služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím úložiště dat, databází a obecných aplikací našeho poskytovatele hostingu. Ukládá vaše data na zabezpečených serverech za bránou firewall a nabízí zabezpečený přístup HTTPS do většiny oblastí svých služeb.

Kategorie: Uživatel přijímá platby / eCom

Všechny platební možnosti, které nabízíme my a náš poskytovatel hostingu pro naše digitální aktiva, jsou v souladu s předpisy PCI-DSS (standard pro zabezpečení dat v odvětví kreditních karet) rady PCI Security Standards Council (rada pro bezpečnostní standardy v odvětví kreditních karet) . Jedná se o spolupráci mezi značkami jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování údajů o kreditních kartách (včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření) naším obchodem a poskytovateli služeb.

 

Bez ohledu na opatření a úsilí přijatá námi a naším poskytovatelem hostingu nemůžeme a nebudeme zaručovat absolutní ochranu a bezpečnost údajů, které nahráváte, publikujete nebo jinak předáváte nám nebo ostatním.

Z tohoto důvodu bychom vás chtěli požádat o nastavení bezpečných hesel a pokud je to možné, neposkytujte nám ani ostatním důvěrné informace, jejichž zveřejnění by podle vašeho názoru mohlo způsobit značné nebo trvalé škody. Vzhledem k tomu, že e-mail a rychlé zprávy nejsou považovány za bezpečné formy komunikace, žádáme vás také, abyste prostřednictvím žádného z těchto komunikačních kanálů nepředávali žádné důvěrné informace.

 

Jak jednáme s nezletilými?

Uživatel NENÍ shromažďovat žádná data od nezletilých

Služby nejsou určeny uživatelům, kteří ještě nedosáhli plnoletosti. Vědomě nebudeme shromažďovat informace od dětí. Pokud jste nedosáhli plnoletosti, neměli byste stahovat ani používat Služby ani nám poskytovat žádné informace.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli požadovat doklad o věku, abychom mohli ověřit, že naše služby využívají nezletilí. V případě, že zjistíme, že naše služby využívá nezletilá osoba, můžeme těmto uživatelům zakázat přístup k našim službám a zablokovat je a můžeme odstranit všechna data, která jsme o tomto uživateli uložili. Pokud máte důvod se domnívat, že nám nezletilá osoba poskytla údaje, kontaktujte nás, jak je vysvětleno níže.

Kategorie: Uživatel shromažďuje údaje od nezletilých

Naše služby mohou využívat děti. Pokud však chcete mít přístup k určitým funkcím, možná budete muset poskytnout určité informace. Některá data (včetně údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a dalších podobných technologií) mohou být shromažďována automaticky. Pokud vědomě shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme informace, které jsme od dítěte shromáždili, oznámíme to a získáme souhlas rodičů v souladu s platnými zákony. Podmínkou účasti dítěte na online aktivitě není, aby dítě poskytlo více kontaktních informací, než je rozumně nutné k účasti na této aktivitě. Používáme pouze informace, které shromažďujeme v souvislosti se službami, které si dítě vyžádalo.

 

Můžeme také použít kontaktní údaje rodičů ke komunikaci o aktivitách dítěte ve Službách. Rodiče si mohou prohlížet informace, které jsme od jejich dítěte shromáždili, zakázat nám shromažďovat jakékoli další informace o jejich dítěti a požadovat, aby veškeré informace, které shromažďujeme, byly vymazány z našich záznamů.

 

Chcete-li zobrazit, aktualizovat nebo smazat údaje vašeho dítěte, kontaktujte nás. V zájmu ochrany vašeho dítěte vás můžeme požádat o předložení dokladu o vaší totožnosti. Můžeme vám odepřít přístup k údajům, pokud se domníváme, že vaše identita je sporná. Upozorňujeme, že některé údaje nelze smazat z důvodu jiných zákonných povinností.

 

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely stanovené v zásadách ochrany osobních údajů a pouze v případě, že jsme přesvědčeni, že:

 

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné k plnění nebo uzavření smlouvy (např. k tomu, abychom vám sami poskytli služby nebo abychom poskytli zákaznický servis nebo technickou podporu);

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění příslušných zákonných nebo regulačních povinností, nebo

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné k podpoře našich oprávněných obchodních zájmů (za předpokladu, že se tak děje vždy způsobem, který je přiměřený a respektuje vaše práva na ochranu údajů).

 

Jako rezident EU můžete:

 

 • požadovat potvrzení toho, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a požadovat přístup k vašim uloženým osobním údajům a určitým dalším informacím;

 • požadovat příjem osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu;

 • požadovat opravu vašich osobních údajů, které uchováváme;

 • požádat o vymazání vašich osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů námi;

 • požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, nebo

 • podat stížnost u dozorového úřadu.

Upozorňujeme však, že tato práva nejsou neomezená a mohou podléhat našim vlastním oprávněným zájmům a regulačním požadavkům. Pokud máte obecné dotazy týkající se osobních údajů, které shromažďujeme, a způsobu, jakým je používáme, kontaktujte nás, jak je podrobně uvedeno níže.

V průběhu poskytování služeb můžeme přenášet data přes hranice do přidružených společností nebo jiných třetích stran a z vaší země / právního systému do jiných zemí / právních systémů po celém světě. Používáním služeb souhlasíte s přenosem vašich údajů mimo EHP.

 

Pokud sídlíte v EHP, budou vaše osobní údaje přeneseny do míst mimo EHP, pouze pokud jsme přesvědčeni, že existuje odpovídající nebo srovnatelná úroveň ochrany osobních údajů. Přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že s našimi třetími stranami budeme mít odpovídající smluvní ujednání, abychom zajistili, že budou zavedena příslušná bezpečnostní opatření, aby bylo minimalizováno riziko nezákonného použití, pozměnění, vymazání, ztráty nebo krádeže vašich osobních údajů a aby tyto třetí strany jednají vždy v souladu s platnými právními předpisy.

Práva spotřebního práva v Kalifornii

 

Chcete-li uplatnit své právo na přístup a vymazání svých údajů, přečtěte si níže, jak nás kontaktovat.

 

Web neprodává žádná data svých uživatelů

Neprodáváme osobní údaje uživatelů pro účely a účely CCPA.

 

Aktualizace nebo změny zásad ochrany osobních údajů

Můžeme tyto pokyny k ochraně údajů čas od času revidovat podle vlastního uvážení; verze zveřejněná na webových stránkách je vždy aktuální (viz informace o „stavu“). Žádáme vás, abyste pravidelně sledovali změny v tomto pokynu k ochraně údajů. V případě významných změn zveřejníme oznámení na našem webu. Pokud budete i nadále využívat služby poté, co jste byli upozorněni na změny na našich webových stránkách, bude to považováno za vaše potvrzení a souhlas se změnami zásad ochrany osobních údajů a váš souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami těchto změn.

 

Kontakt

Pokud máte obecné dotazy týkající se Služeb nebo informací, které o vás shromažďujeme a jak je používáme, kontaktujte nás na:

 

Jméno: Mgr. Marek Dobsa

Adresa: Jílovice 58, 373 32 Jílovice , Česká republika

E-mailová adresa: info@arbeitsucher.eu

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Zde uvedené informace nenahrazují právní rady a nemělo by se na ně spoléhat samostatně. Specifické požadavky týkající se právních podmínek a pokynů se mohou lišit stát od státu a / nebo od právního systému k právnímu systému. Jak je stanoveno v našich podmínkách používání, je vaší odpovědností zajistit, aby vaše služby byly povoleny zákonem, který se na vás vztahuje, a abyste je dodržovali.

Abychom zajistili, že plně dodržujete své zákonné povinnosti, výslovně doporučujeme, abyste vyhledali odbornou radu, abyste lépe porozuměli, které požadavky se na vás konkrétně vztahují.

bottom of page