top of page

Impressum

ARS Arbeitsucher s. r. o.
Jílovice 58, 373 32 Jílovice

Česká republika

 

IČ: 03440869
Číslo obchodního rejstříku: C 23042 / KSCB
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích

Tel.: 800 411 401
E-mail: info@arbeitsucher.eu

Domovská stránka: http://www.arbeitsuche.eu/

 

 

Společnost oprávněná zastupovat
ARS Arbeitsucher s.r.o., Jílovice 58, 373 32 Jílovice, registrační soud: Krajský soud v Českých Budějovicích, jednatelé: Mgr. Marek Dobsa a Tomáš Komárek

 

Řešení sporů EU

V souladu s nařízením o online řešení sporů ve věcech spotřebitelů (nařízení o ODR) bychom vás chtěli informovat o platformě pro řešení sporů online (platforma OS).


Spotřebitelé mají možnost podat stížnost na platformu Evropské komise pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/. Potřebné kontaktní údaje naleznete výše v našem právním upozornění. Rádi bychom však zdůraznili, že nejsme ochotni ani povinni účastnit se postupů urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

 

Odpovědnost za obsah této webové stránky

Neustále vyvíjíme obsah této webové stránky a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za správnost veškerého obsahu na tomto webu, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami.

Pokud si všimnete problematického nebo nelegálního obsahu, okamžitě nás kontaktujte, kontaktní údaje najdete v otisku.

 

Odpovědnost za odkazy na tomto webu

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah nejsme odpovědní. Neneseme odpovědnost za propojené webové stránky, protože jsme nevěděli o nezákonných činnostech, nezaznamenali jsme takové nezákonné činnosti a odkazy bychom okamžitě odstranili, pokud bychom se o nezákonných činnostech dozvěděli. Proto se doporučuje pečlivě dodržovat podmínky používání, ochrany údajů a dalších právních informací na těchto webových stránkách třetích stran. Pokud si všimnete nelegálních odkazů na našich webových stránkách, kontaktujte nás, kontaktní údaje najdete v právním upozornění.

 

Informace o autorských právech

Veškerý obsah této webové stránky (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorským právům. Je-li to nutné, budeme legálně stíhat neoprávněné použití částí obsahu na našem webu.

Pokud na této webové stránce najdete obsah, který porušuje autorská práva, kontaktujte nás.

 

Licence

Obrázky, fotografie a grafika na tomto webu jsou chráněny autorskými právy.

Práva na obrázek a grafiku vlastní následující společnosti:

https://www.freepik.com

bottom of page